Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Vật lý Việt Nam và các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý tại các  trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, tìm kiếm phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực Vật lý, đồng thời giúp các em sinh viên yêu thích môn Vật lý có điều kiện tiếp xúc trao đổi, chia sẻ sự đam mê học tập và nghiên cứu Vật lý.  Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XX sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Tân Trào – Thành phố Tuyên Quang, dự kiến diễn ra từ ngày 20/04/2017 đến ngày 23/04/2017.

I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

        - Nội dung kiến thức: theo chương trình Vật lý đại cương cho các trường Đại học, Cao đẳng và các Học viện (xem hướng dẫn chi tiết của Hội Vật lý Việt Nam được gửi kèm theo thông báo này).

        - Hình thức thi: gồm 3 phần

        1. Phần thi Giải bài tập gồm 4 câu, mỗi câu 10 điểm (mỗi đội 02 sinh viên).

        2. Phần thi Thực nghiệm gồm 1 bài thí nghiệm 30 điểm (mỗi đội 01 nhóm 02 sinh viên).

        3. Phần thi Trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm (mỗi đội một nhóm 03 sinh viên).

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐỘI TUYỂN DỰ THI

        - Sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc (trừ sinh viên đã đoạt giải Quốc gia và Quốc tế về Vật lý).

        - Mỗi đơn vị thành lập một đội tuyển tham gia cuộc thi.

        - Mỗi đội tuyển được cử tối đa 07 sinh viên.

        - Mỗi đội tuyển cử cán bộ gồm: 01 Trưởng đoàn, 01-02 phó Trưởng đoàn và giảng viên tham gia Hội đồng coi thi, chấm thi nội dung Giải bài tập và Thực nghiệm.

        * Lưu ý: Mỗi đội tuyển phải dự thi đủ 3 phần mới được xếp hạng.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI

     - Các trường gửi phiếu đăng ký dự thi cho Ban Tổ chức (có mẫu gửi kèm) theo địa chỉ email: olympicvatly2017@gmail.com, hoặc theo địa chỉ bưu điện: TS. Cao Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật & Công nghệ, trường Đại học Tân Trào; xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

        - Thời hạn nhận đăng ký: đến hết ngày 31/3/2017.

IV. LỆ PHÍ DỰ THI

        - Lệ phí tham dự đối với mỗi đội: 12.000.000 VND (Mười hai triệu đồng).

        - Ngoài lệ phí quy định, BTC rất hoan nghênh các Trường, các đơn vị tài trợ thêm kinh phí cho các hoạt động của cuộc thi.

 V. NƠI Ở VÀ LIÊN HỆ

        - Các đoàn tự túc việc ăn ở, đi lại đến địa điểm cuộc thi. BTC có thể hỗ trợ các thông tin cần thiết khi các đoàn có yêu cầu.

          - Mọi thắc mắc xin liên hệ vào giờ hành chính:

          * Liên hệ về tổ chức cuộc thi: ThS. Nguyễn Thị Hải, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật & Công nghệ, trường Đại học Tân Trào, DĐ: 0912978102; email: hainguyentq0495@gmail.com

        * Liên hệ về các nội dung chương trình cuộc thi: TS. Cao Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật & Công nghệ, trường Đại học Tân Trào, DĐ: 0912174355; email: ctanh.iop@gmail.com

        * Liên hệ gửi bài cho ban tổ chức chuẩn bị Hội thảo khoa học: ThS. Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, trường Đại học Tân Trào, DĐ: 0974902999; email: giapvannguyen@gmail.com

          * Liên hệ về nơi ăn, ở, đi lại: Cô Vũ Phương Lan, Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, trường Đại học Tân Trào, DĐ: 01698156166.