BẢNG THỐNG KÊ TÊN - ĐỊA CHỈ CỦA CÁC KHÁCH SẠN LÂN CẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO TRÊN ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

DANH SÁCH KHẠCH SẠN, NHÀ NGHỈ
 TẠI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG VÀ KHU VỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
STT Tên khách sạn,
Nhà nghỉ
Địa chỉ Số phòng  Đơn giá
(1 ngày, 1 đêm)vnđ 
Ghi chú
1 KS Hoa Mai I
0966363423
Tổ 18 - Minh Xuân
(Cách trường ĐHTT 6km)
 - 1 giường 1,8m                          250,000 Có chỗ ăn
 - 2 giường 1,2m                          300,000
 - 2 giường 1m                          350,000
 - 4 giường 1m                          400,000
2 Nhà nghỉ Nắng Mai
01699522889
Tổ 36 - Phan Thiết
(Cách trường ĐHTT 5km)
 - 1 giường                           250,000 Có chỗ ăn
 - 1 giường                          300,000
3 KS Carnival
0912998869
Tổ 14 - Phan Thiết
(Cách trường ĐHTT 5km)
 - 2 - 3 giường  200.000-300.000   
4 KS Tân Trang
027. 3818199
Tổ 29 - Tân Quang
(Cách trường ĐHTT 6km)
 - 1 giường                          250,000 Có chỗ ăn
 - 1 giường (vip)                          350,000
 - 2 giường 1,2m                          300,000
 - 2 giường                          350,000
 - 3 giường                          400,000
 - 4 giường                          450,000
5 KS Hoàng Gia 1
0981282819
Giá bao gồm:
Ăn sáng + VAT
Tổ 14 - Tân Quang
(Cách trường ĐHTT 6km)
 - 1 giường  550.000-770.000  Có chỗ ăn
 - 2 giường(1,2m)  550.000-770.000 
 - 3 giường  770.000-900.000 
 - 2 giường(1,5m;1,2m)                          550,000
6 KS Hoàng Gia 2
0981282819
Giá chưa bao gồm:
Ăn sáng + VAT
Tổ 14 - Tân Quang
(Cách trường ĐHTT 6km)
 - 1 giường  330.000-400.000  Có chỗ ăn
 - 2 giường (1,2m)  330.000-400.000 
 - 2 giường (1,5m;1,2m)                          500,000
7 KS Hà Tuyên
. 0936938338
Tổ 27 - Tân Quang
(Cách trường ĐHTT 6km)
 - 2 giường                           300,000  
 - 1 giường                          270,000  
 - 2 giường (1,5m;1,2m)                          350,000  
8 KS Vạn Tuế
0944727126
Tổ 16 - Tân Quang
(Cách trường ĐHTT 6km)
 - 2 giường  400.000-500.000   
 - 1 giường                          300,000  
 - 3 giường (1,8m)  500.000-600.000   
9 Nhà nghỉ Minh Thủy
0989202899
Tổ 15 - Tân Hà
(Cách trường ĐHTT 4km)
 - 2 giường (1,2m)                          250,000  
 - 3 giường (1,2m)                          300,000  
 - 1 giường  200.000-250.000   
10 Nhà nghỉ Tùng Dương
0975876068
Tổ 26 - Tân Hà
(Cách trường ĐHTT 3km)
 - 1 giường                          200,000  
 - 2 giường                          250,000  
11 KS Hùng Cường
0968011388
027.3813836
Tổ 2 - Hưng Thành
(Cách trường ĐHTT 6km)
 - 3 giường (1,2m)                          200,000  
 - 2 giường (1,2m)                          170,000  
 - 1 giường (1,6m)                          150,000  
12 Nhà khách Minh Thanh
027.3819888
Tổ 10 - P.Nông Tiến
(Cách trường ĐHTT 7km)
 - 3 giường (1,2m)                          300,000 Có chỗ ăn
 - 2 giường (1,2m)                          280,000
 - 1 giường (1,5m)                          300,000
13 KS Công Đoàn
0973954628
027.3822779
Tổ 10 - P.Nông Tiến
(Cách trường ĐHTT 7km)
 - 3 giường (1,2m)                          250,000 Có chỗ ăn
 - 4 giường (1,2m)  280.000-300.000 
14 KS Mai Sơn
027.3810555
Tổ 15 - P.Tân Quang
(Cách trường ĐHTT 6km)
 - 1 giường  300.000-400.000  Có chỗ ăn
 - 2 giường  300.000-400.000 
 - 3 giường  300.000-400.000 
15 Nhà khách Kim Bình
027.3822011
Đường 17/8 - P.Phan Thiết
(Cách trường ĐHTT 6km)
 - 1 giường                          350,000 Có chỗ ăn
 - 2 giường                          350,000
 - 3 giường                          400,000
 - Víp                          500,000
16 KS Kim Long
0978075888
Tổ 32 - P.Phan Thiết
(Cách trường ĐHTT 5km )
 - 1 giường (1,8m)                          250,000  
 - 2 giường (1,4m)                          400,000  
17 Nhà nghỉ Thùy Dương
027.3890068
Cách cổng trg ĐHTT
100m
 - 1 giường                          200,000  
 - 2 giường                          250,000  
18 KS Duy Hưng
0868285790
Cách cổng trg ĐHTT
300m
 - 1 giường                          180,000  
 - 2 giường                          250,000  
19 Nhà nghỉ Quỳnh Nhi Cách cổng trg ĐHTT
300m
 -     
 -     
20 Nhà khách ĐH Tân Trào
027.3890003
Trong trường ĐHTT  - 3 giường (1,2m)                          200,000 Có chỗ ăn
21 Nhà khách Việt Hà 2
0978834869
Cách cổng trường ĐHTT
1km
  - 1 giường(1,5m)                          140,000  
 - 2 giường(1,5m)                          230,000  
22 Nhà nghỉ Tuấn Anh
0983762229
Cách cổng trường ĐHTT
500m
 - 1 giường                          150,000  
 - 2 giường  200.000-250.000   
23 KS Mường Thanh Grand
027.3828003
Tổ 27 - P.Tân Quang
 (Cách trường ĐHTT 6km)
 - 1 giường(1,8m)                          700,000 Có chỗ ăn
 - 2 giường(1,2m)                          700,000
 - 3 giường(1,2m)                          900,000
 - Víp                       1,025,000