CUỘC THI OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XX NĂM 2017
Thứ năm, ngày 20-04-2017, 15:58
 

1. vtv:

- Bản tin 18h: http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1/cuoc-song-thuong-ngay-0.htm

- Bản tin 19h: http://vtv.vn/video/thoi-su-19h-20-4-2017-217012.htm

- Báo online (vtv.vn) : 

http://vtv.vn/giao-duc/khai-mac-cuoc-thi-olympic-vat-ly-sinh-vien-toan-quoc-20170420170945703.htm

2. Truyền hình nhân dân: 

http://nhandantv.vn/khai-mac-cuoc-thi-olympic-vat-ly-sinh-vien-toan-quoc-lan-thu-xx-nam-2017-v46975

3. Báo Vietnamnet (vietnamnet.vn): 

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/hon-300-sinh-vien-thi-olympic-vat-ly-toan-quoc-367784.html

4. Báo điện tử Chính phủ (baochinhphu.vn): 

http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Hon-300-sinh-vien-thi-Olympic-Vat-ly-toan-quoc-lan-thu-20/303775.vgp

5. Báo mới (baomoi.com): 

http://www.baomoi.com/hon-300-sinh-vien-thi-olympic-vat-ly-toan-quoc-lan-thu-20/c/22068232.epi

6. Viettimes (viettimes.vn): 

http://viettimes.vn/hon-300-sinh-vien-thi-olympic-vat-ly-toan-quoc-lan-thu-20-119686.html

7. Trang tin tức 24h (24h.com.vn): 

http://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/phat-hien-tai-nang-tre-trong-linh-vuc-vat-ly-c216a869352.html

8. Báo Sài gòn giải phóng (sggp.org.vn): 

http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2017/4/456034/

9. Báo Môi trường (moitruong.net.vn): 

http://moitruong.net.vn/tuyen-quang-khai-mac-cuoc-thi-olympic-vat-ly-sinh-vien-toan-quoc-nam-2017/

10. Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh (giaoduc.edu.vn): 

http://www.giaoduc.edu.vn/hon-300-sinh-vien-tham-gia-cuoc-thi-olympic-vat-ly.htm

11. Truyền hình Quốc hội (quochoitv.vn):

http://www.quochoitv.vn/Videos/kinh-te-xa-hoi/2017/4/khai-mac-cuoc-thi-olympic-sinh-vien-toan-quoc-lan-thu-20/158468

12. Báo Tuyên Quang (baotuyenquang.com.vn): 

http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/giao-duc/khai-mac-cuoc-thi-olympic-vat-ly-sinh-vien-toan-quoc-81447.html

13. Đài phát thanh và truyền hình Tuyên Quang (tuyenquangtv.vn): 

http://tuyenquangtv.vn/video-clip/96/9DFH134128/NGAY-2042017.html